ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)19 ก.ย. 2565
2รายงานผลการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30 ก.ย. 2563
3รายงานผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256318 ก.ย. 2563
4รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม28 ส.ค. 2563
5รายงานผลการตรวจสอบการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุของเดือนตุลาคม 256226 ส.ค. 2563
6รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม31 ก.ค. 2563
7รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง31 ก.ค. 2563
8รายงานผลการตรวจการขอใบอนุญาตก่อก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2563
9รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมตรวจสอบลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย31 ก.ค. 2563
10รายงานผลการตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ26 มิ.ย. 2563
11รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิ.ย. 2563
12รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร1 มิ.ย. 2563
13รายงานผลการตรวจสอบการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน1 พ.ค. 2563
14รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
15รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง10 เม.ย. 2563
16รายงานผลการตรวจสอบการเงินยืม/การส่งใช้เงินยืม11 มี.ค. 2563
17รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง6 มี.ค. 2563
18รายงานผลการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน10 ก.พ. 2563
19รายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของงบประมาณ 2562/ตรวจสอบการจำหน่ายฯ7 ก.พ. 2563
20รายงานผลการตรวจติดตามการควบคุมและการคืนค้ำประกันสัญญา24 ม.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
372
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
7,948
เดือนที่แล้ว
6,308
ปีนี้
7,948
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
365,664
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 372 627 7,948 6,308 7,948 110,183 365,664 44.211.239.1
-->