::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขกา 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คร้้งที่ 2 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณลักษณะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 ประจำงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) 
ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการทางตลาดกลาง งานจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ครั้งที่ 2 
ประกาศแผนการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ครั้งที่ 2 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
รายละเอียดแนบท้ายงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 16 รายการ 
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างหอประชุมฯ ระยะที่ 3 (งวดที่ 1) โครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างข้าราชการสุขภาพดี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(เอดส์)
พิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการตลาดนัดชุมชนตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช