::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.


วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายแม่ 4 ภาค จัดกิจกรรมรณรงค์และเวทีเสวนาเชิงพื้นที่ในหัวข้อ "รักลูก รักเมีย ขอพ่อไม่สูบบุหรี่ในบ้าน บ้านปลอดบุหรี่" ซึ่งในกิจกรรมจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์และต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยมีนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีฯ และ ว่าที่ ร้อยตรี ประสงค์  ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มีตัวแทนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ฯ ระยะที่ 3 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือสาธารณประโยชน์ท้ายซอย 4 ถึ 
ประกาศแผนการประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกปร 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าศาลา (ระย 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 2 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางด้วยการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านบวกครกหล 
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจุดเปลี่ยนขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปีญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ(กระเป๋าหนัง)
โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
โครงการถวายเทียนพรรษาท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2559