ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
299
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
299
ปีที่แล้ว
55,143
ทั้งหมด
76,578
ไอพี ของคุณ
3.82.24.132

-:- โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง 
-:- พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา 
-:- โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพยาบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน Nursing Department of Xinhua Hospital 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 
-:- รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล 
-:- บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
-:- ข่าวพยากรณ์กากาศ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกรับโอน(ย้าย) ครั้งที่ 2/2556 โครงการท่าศาลาตานต่อบุญมอบของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลท่าศาลาและผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงานนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดขยะ ณ พื้นที่ จ.พะเยา ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการประกวดหน้าบ้าน ชุมชนน่าอยู่ (หน้าบ้าน น่ามอง) ประจำปีงบประมาณ 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 
-:- ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พื้นที่ 2,300 ตร.ม.) หมู่ที่  
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้ามทต.ท่าศาลา(หลังเดิม) หมู่ที 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นที่ 840 ตร.ม.) หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด ตะแกรงดักขยะในลำเหมืองสาธารณประโยชน์(ลำเหมืองห 
-:- ประกาศตรวจรับงาานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.มณฑา หมู่ที่ 5 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก จำนวน 3 จุด (หมู่ที่ 4,5) 
-:- เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ระยะที่ 3 
-:- เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ระยะที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดซื้อตามโครงการติดตั้งเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด  
-:- ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดซื้และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุดอ 
-:- ตารางแสดงวงเงินที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 
-:- เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 4 ถึงซอย 8 หมู่ที่ 2 
-:- เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ 
-:- เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา (ระยะที่ 1) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(ชนิด 1 ช่องทาง) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามประจำสำนักงานทต.ท่าศาลา หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อลอดเหลี่ยมคสล.ฯ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณซอยบุญรักษา 1 (ประเสริฐโครเมี่ยม) หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังหมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผลประมูลจ้างงานปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ทต.ท่าศาลา 
-:- ประกาศผลการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้างทต.ท่าศาลา(หลังเดิม)และซอย 19  
โครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
   รองเท้า กระเป๋าผ้าปักพื้นเมือง   แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
   วัดดอนจั่น
   แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพดอกไม้ผ้าใยบัว

   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =