::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ฯ 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.16 ม.2 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคสล. บริเวณถนนสายหลักปากทางเข้าออกหมู่บ้านลานนาโฮม ม. 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขกา 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คร้้งที่ 2 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณลักษณะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 ประจำงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการคลินิคกีฬาเยาวชน
โครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างข้าราชการสุขภาพดี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(เอดส์)
พิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช