ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
810
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
1,894
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
78,613
ไอพี ของคุณ
34.203.28.212-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา  ขอเชิญร่วมงาน “เรารักน้ำแม่คาว”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ชอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานฝัน วันเด็กแห่งชาติ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 
-:- นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี ครอบครัวสุขสันต์ พาเพลิน สุขใจ  
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี 
-:- ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
-:- ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ม.1 - ม 5 วันที่ 6 พย 2561 กิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมตุงล้านนา)
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา
กิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมโครงการอบรมเรื่องการจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดการจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศแผนการจ้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศเรื่อง จัดซื้อวัสดุตามโครงการ Big cleaning day ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ 
-:- ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1ตัว กองการศึกษา 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5 (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการจัดการจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ระยะที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแผ้วถางวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรฌาปนสถาน หมู่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ม.1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนคสล.และวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซ.สุรพล 1 ม.4 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่นฯ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายร้านส้มตำอุดร-หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายโรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =