::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.


เทศบาลตำบลท่าศาลา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยชนะชมภู รองนายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยสมาชิสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลาออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจและพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ฯ ระยะที่ 3 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือสาธารณประโยชน์ท้ายซอย 4 ถึ 
ประกาศแผนการประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกปร 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าศาลา (ระย 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 2 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางด้วยการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านบวกครกหล 
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปีญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ(กระเป๋าหนัง)
โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
โครงการถวายเทียนพรรษาท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการจุดเปลี่ยนขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559