::: เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลท่าศาลาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน 053-851616.


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2559
 ภาคเหนือ  ในช่วงวันที่ 8-9 กันยายน 2559 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่  ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 กันยายน 2559 มีฝนฟ้าคะนอง 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 เทศบาลตำบลท่าศาลา จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำคาว ลำเหมืองสาธารณะไหลผ่าน หรือพื้นที่ราบลุ่มอื่นๆ และระมัดระวังอันตรายจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง หากตรวจพบกรุณาแจ้งมายังเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 053-851616 และ 086-4297640 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ฯ ระยะที่ 3 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือสาธารณประโยชน์ท้ายซอย 4 ถึ 
ประกาศแผนการประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกปร 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าศาลา (ระย 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 2 
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงเสริมไหล่ทางด้วยการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านบวกครกหล 
ประกาศราคากลางโครงการจุดเปลี่ยนขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปีญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ(กระเป๋าหนัง)
โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
โครงการถวายเทียนพรรษาท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2559